Ścieżka

Fundacja "Ocalić od zapomnienia" im. Stanisławy Tutka przyznała nagrodę za najlepsze wyniki w nauce za rok szkolny 2020/2021. Otrzymała ją Natalia Owanek, uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II.

Wernisaż wystawy

Fundacja we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Rudniku nad Sanem przygotowała wystawę fotograficzną "Rudnik jakiego już nie ma". Na wystawie zgromadzono blisko 100 fotografii, w większości nigdy nie prezentowanych publicznie. Na zdjęciach uwiecznione są obiekty, które zniknęły z krajobrazu Rudnika, mieszkańcy wykonujący codzienne zajęcia, spędzający wolny czas oraz uczestniczący w różnych uroczystościach religijnych i państwowych. Zdjęcia obejmują okres od lat trzydziestych poprzez druga wojnę światową do wczesnych lat powojennych. Znaczną część fotografii przekazał p. Włodzimierz Skoczylas, a pozostałe pochodzą od rodzin rudnickich. Za udostępnienie fotografii dziękujemy śp. Włodzimierzowi Skoczylasowi, Mirosławie Bieńkowskiej, ks. proboszczowi Stanisławowi Czachorowi, Annie Czarny-Dąbrowiak, Irenie Dołędze, Annie Kazaneckiej, Ewie Kopyto, Annie Korasiewicz, Marii i Mariuszowi Lachowiczom, Annie Parys, Andrzejowi Sanojcy, Małgorzacie Sztabie-Cholewie, prof. Zbigniewowi Tabarowskiemu, Arkadiuszowi Urbanowi. Część zdjęć pochodzi ze źródła: Christo Feerson Stare fotografie Rudnik nad Sanem Youtube.

Za pomoc w przygotowaniu wystawy dziękujemy p. Marii Lachowicz i Wiktorii Serafin z Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Annie Straub, pracownikom MOK Agacie Seroce i Waldemarowi Łojkowi, Joannie Chowaniec, Anieli Siembidzie i Barbarze Zawół z Fundacji.

Wystawę można oglądać w Centrum Wikliniarstwa przy ulicy Mickiewicza 41 do 30 sierpnia 2021.

Fundacja „Ocalić od Zapomnienia” im. Stanisławy Tutka we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Rudniku nad Sanem przygotowuje wystawę fotografii „Rudnik nad Sanem, jakiego już nie ma”. Wystawa będzie prezentowana w Centrum Wikliniarstwa w okresie czerwiec-sierpień 2021 roku.

Zwracamy się do mieszkańców Rudnika o udostępnienie z albumów rodzinnych fotografii, które nawiązują do tematu wystawy. Fotografie mogą być sprzed II wojny światowej, z okresu II wojny światowej lub wczesnych lat powojennych (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte). Preferowane są zdjęcia przedstawiające obiekty, których już nie ma w Rudniku, mieszkańców wykonujących zajęcia i zawody, których już nie wykonują lub ilustrujące zwyczaje i tradycje, uroczystości, sposób spędzania wolnego czasu itp. Mile widziane są tez fotografie mieszkańców Rudnika w oryginalnych strojach i ciekawych ujęciach.

Prosimy osoby, które chciałyby udostępnić fotografie o kontakt w terminie do 30 kwietnia 2021: nr telefonu 602 749 972 (Barbara Tutka z Fundacji „Ocalić od Zapomnienia”) lub 509 995 774 (Maria Lachowicz z Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej)

Fundacja przyznała Nagrodę Specjalną za rok szkolny 2019/2020. Otrzymała ją Aleksandra Węglarz - uczennica klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem.