Stypendystka 2016/2017 - Maja Majewska

            W czerwcu bieżącego roku Fundacja po raz pierwszy przyznała stypendia. Otrzymali je Sebastian Dechnik, Maja Majewska i Urszula Cynk.

Sebastian Dechnik, uczeń szóstej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej uzyskał średnią ocen 5,72. Sebastian jest przewodniczącym Uczniowskiego Samorządu Szkolnego. Wykazał się sukcesami w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Ogólnopolskim Turnieju o Bezpieczeństwie, Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Panda 2017”, Konkursie Historycznym „Bitwa II – Mój Patriotyzm” oraz Memoriale im. Stanisława Gancarza. Jest obowiązkowym uczniem i miał stuprocentową frekwencję na zajęciach szkolnych.

 

Maja Majewska, uczennica piątej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, uzyskała średnią ocen 5,63. Jest przewodniczącą Szkolnego Samorządu Uczniowskiego. Maja zajęła II miejsce w Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i uczestniczyła w Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Udzielała się społecznie jako wolontariuszka.

Urszula Cynk, uczennica piątej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II, uzyskała średnią ocen 5,27. Urszula osiąga sukcesy sportowe w lekkoatletyce. Dwukrotnie zakwalifikowała się do zawodów na szczeblu wojewódzkim. 

Wszystkim stypendystom składamy gratulacje !

 

  • Stypendysta 2016/217 - Sebastian Dechnik
  • Stypendystka 2016/2017 - Urszula Cynk_2
  • Stypendystka 2016/2017 - Maja Majewska_3