Ścieżka

Zarząd Fundacji postanowił ufundować stypendia przyznawane jednorazowo jednemu uczniowi w każdej szkole podstawowej w Rudniku nad Sanem. Stypendia mogą otrzymać uczniowie klas piątych i szóstych z najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego 2016/2017. 

 

Regulamin stypendiow 20160924

(Pobierz regulamin}