Ścieżka

Fundacja “OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” imieniem Stanisławy Tutka powstała z inicjatywy Barbary i Piotra Tutka w celu upamiętnienia tragicznie zmarłej matki Stanisławy Tutka.

Stanisława Tutka z domu Mach urodziła się 6 lipca 1932 roku w Rudniku nad Sanem jako jedno z siedmiorga dzieci Marii i Marcina Mach. Jej ojciec Marcin Mach pochodził z zasymilowanej rodziny austriackich kolonistów, osiadłej w Rudniku nad Sanem na początku XIX wieku. Matka Maria Mach wywodziła się z przybyłej z Mazowsza w II połowie XVI wieku    rodziny Romańskich, jednej z kilkunastu najstarszych rodzin rudnickich o rodowodzie szlacheckim.  

            Stanisława Tutka, po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego, pracowała jako nauczycielka w szkole podstawowej w Łukawcu koło Lubaczowa, Tarnogórze i Nisku-Warchołach. Kolejną szkołą była szkoła podstawowa w Rudniku-Stróży, w której uczyła oddanie i z dużym poświęceniem aż do przejścia na emeryturę. W 1980 roku ukończyła Wyższe Studia Zawodowe w Rzeszowie. Była zamężna, jej mąż Franciszek był doktorem nauk medycznych.

            W zawodzie nauczycielskim pracowała bardzo sumiennie. Przez wiele lat, bez względu na porę roku, dojeżdżała rowerem do dość odległych małych, wiejskich szkół w Tarnogórze i Stróży. Była wierna tradycji i patriotycznym wartościom, które zaszczepiła swoim dzieciom. Cechowało Ją przywiązanie do rodzinnego miasta. Była prawym, dobrym i skromnym człowiekiem. Z poświęceniem dbała o dom rodzinny. Jej życie przerwał tragiczny wypadek tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia 2014 roku.

            Fundacja „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” imieniem Stanisławy Tutka ma osobowość prawną od dnia wpisania do rejestru Sądu Rejonowego w Rzeszowie, tj. od 20 maja 2016 roku.

            Celami Fundacji są:

1.      Gromadzenie zbioru sztuki dawnej i pamiątek historycznych oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat.

2.      Inicjowanie i wspieranie działalności patriotycznej, historycznej, kulturalnej i muzealnej, pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury.

3.      Wspieranie talentów.

 

Fundatorzy Barbara i Piotr Tutka powołując Fundację pragnęli, aby służyła ona społeczności Rudnika nad Sanem.