Ścieżka

Zbiory w Izbie Pamięci były pozyskiwane i gromadzone przez Fundację „Ocalić od Zapomnienia” od 2019 r. W ich skład wchodzą fotografie pochodzące z zakładu fotograficznego „Mimoza” prowadzonego przed drugą wojną światową przez Stanisławę Skoczylasównę oraz pozyskane od potomków rudnickich rodzin żydowskich, a także od obecnych mieszkańców Rudnika nad Sanem. Oprócz fotografii w Izbie Pamięci są eksponowane książki, dokumenty oraz przedmioty kultu religijnego i codziennego użytku z terenu Rudnika. Fundacja gromadzi też dokumenty, książki i przedmioty z innych miejscowości wschodniej i południowej Polski. Zbiory Izby Pamięci należą do jednych z najbogatszych w regionie.

Identyfikacją osób z fotografii, wykonanych przez Stanisławę Skoczylasównę, zajmowały się Barbara Tutka i Joanna Chowaniec. Znaczną pomoc w identyfikacji udzielili: Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, Perets Zucker, Leon Juli oraz inni potomkowie rodzin żydowskich. Prace nad gromadzeniem zbiorów nadal trwają i kolekcja systematycznie powiększa się. Fundacja „Ocalić od Zapomnienia” liczy na pomoc w identyfikowaniu nierozpoznanych jeszcze osób na zdjęciach oraz zwraca się z prośbą do potomków rudnickich Żydów o możliwość udostępnienia rodzinnych zdjęć.

Jesienią 2022 roku zbiory zostały zdigitalizowane ze środków finansowych w ramach projektu: „Rudniczanie Wyznania Mojżeszowego – dawni mieszkańcy Rudnika nad Sanem” uzyskanych w konkursie Fundacji Instytut Regionalny na inicjatywy lokalne na rzecz tworzenia archiwów społecznych. W projekcie brali udział z ramienia Fundacji Barbara Tutka, Piotr Tutka, Joanna Chowaniec (wolontariusz) i Mariusz Małek (archiwizacja zbiorów na stronie internetowej Fundacji). Partnerami Fundacji w projekcie byli: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem, Stowarzyszenie Harcerskie „SKAUFORT”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej im. Ks. Franciszka Nicałka, Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem. 

Izba Pamięci jest utrzymywana ze środków własnych Fundacji.