Ścieżka

Fundacja „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” imieniem Stanisławy Tutka

37-420 Rudnik nad Sanem

ul. Daszyńskiego 24

woj. podkarpackie

tel.: 602 749 972

kontakt@fundacjaocalicodzapomnienia.pl

fundacjaocalicodzapomnienia.pl

KRS: 0000619401

NIP: 6020134296

REGON: 364497228

Nr konta bankowego: 94 9430 0006 0046 5551 2000 0001