Ścieżka

Regulamin przyznawania Stypendium
Fundacji „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” im. Stanisławy Tutka
dla uczniów Szkół Podstawowych w Rudniku nad Sanem za rok szkolny 2017/2018

 

Regulamin stypendiow 20171015

 

(pobierz regulamin)