Ścieżka

Wykład: "Zagłada Żydów i stosunki polsko-żydowskie na Podkarpaciu w okresie II wojny światowej"