Ścieżka

Fundacja „Ocalić od Zapomnienia” im. Stanisławy Tutka we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Rudnickiej i Miejskim Ośrodkiem Kultury w Rudniku nad Sanem przygotowuje wystawę fotografii „Rudnik nad Sanem, jakiego już nie ma”. Wystawa będzie prezentowana w Centrum Wikliniarstwa w okresie czerwiec-sierpień 2021 roku.

Zwracamy się do mieszkańców Rudnika o udostępnienie z albumów rodzinnych fotografii, które nawiązują do tematu wystawy. Fotografie mogą być sprzed II wojny światowej, z okresu II wojny światowej lub wczesnych lat powojennych (lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte). Preferowane są zdjęcia przedstawiające obiekty, których już nie ma w Rudniku, mieszkańców wykonujących zajęcia i zawody, których już nie wykonują lub ilustrujące zwyczaje i tradycje, uroczystości, sposób spędzania wolnego czasu itp. Mile widziane są tez fotografie mieszkańców Rudnika w oryginalnych strojach i ciekawych ujęciach.

Prosimy osoby, które chciałyby udostępnić fotografie o kontakt w terminie do 30 kwietnia 2021: nr telefonu 602 749 972 (Barbara Tutka z Fundacji „Ocalić od Zapomnienia”) lub 509 995 774 (Maria Lachowicz z Towarzystwa Miłośników Ziemi Rudnickiej)