Ścieżka

Stypendystka 2016/2017 - Maja Majewska

            W czerwcu bieżącego roku Fundacja po raz pierwszy przyznała stypendia. Otrzymali je Sebastian Dechnik, Maja Majewska i Urszula Cynk.

Sebastian Dechnik, uczeń szóstej klasy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej uzyskał średnią ocen 5,72. Sebastian jest przewodniczącym Uczniowskiego Samorządu Szkolnego. Wykazał się sukcesami w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Ogólnopolskim Turnieju o Bezpieczeństwie, Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Panda 2017”, Konkursie Historycznym „Bitwa II – Mój Patriotyzm” oraz Memoriale im. Stanisława Gancarza. Jest obowiązkowym uczniem i miał stuprocentową frekwencję na zajęciach szkolnych.

Komisja Stypendialna  w składzie:

  1. Lucyna Pizun – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem
  2. Tomasz Grzecznik – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rudniku nad Sanem
  3. Lucyna Żurecka – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem
  4. Piotr Tutka – Wiceprezes Zarządu Fundacji „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” imieniem Stanisławy Tutka

  • Ikony z wizerunkiem Chrystusa
  • Ikony z wizerunkiem Chrystusa
  • Ikony z wizerunkiem Chrystusa

Więcej w galerii

Fundacja zaprasza na wykład "Ikony z wizerunkiem Chrystusa", który odbędzie się w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem przy ulicy Mickiewicza w dniu 27 kwietnia (czwartek) o godz. 18.00. Tematem wykładu, który poprowadzi Prezes Fundacji Barbara Tutka będą dawne ikony z różnymi przedstawieniami Chrystusa.

W realizacji wykładu współuczestniczy Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem.

 

ZAPROSZENIE NA WYKŁAD "IKONY Z WIZERUNKIEM CHRYSTUSA" - 27.04.2017

Podziękowanie
Fundacja dziękuje Dyrektor MOK w Rudniku nad Sanem p. Krystynie Wójcik, p. Annie Korasiewicz i rudnickim harcerzom za współpracę przy przygotowaniu prelekcji "Ksiądz Jan Chryzostom Miksiewicz - rudnicki Patriota".

 

  • Ks. Jan Chryzostom Miksiewicz
  • Ks. Jan Chryzostom Miksiewicz
  • Ks. Jan Chryzostom Miksiewicz

Więcej w galerii