Ścieżka

W dniu 27 października w Centrum Wikliniarstwa odbyła się zorganizowana przez Fundację „Ocalić od zapomnienia” im. Stanisławy Tutka prelekcja „Ikony z wizerunkiem Matki Boskiej”. Prelekcję prowadziła Prezes Fundacji Barbara Tutka, absolwentka studiów podyplomowych Rynek Sztuki i Antyków w Krakowie. W kręgu jej zainteresowań sztuką dawną są m.in. właśnie ikony.

20161027 m

Fundacja inauguruje swoją działalność prelekcją "Ikony z wizerunkiem Matki Boskiej".

Prelekcja odbędzie się w Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem przy ulicy Mickiewicza w dniu 27 października (czwartek) o godz. 18.00.

Prelegentem będzie Prezes Fundacji Barbara Tutka. W realizacji prelekcji współuczestniczy Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem.


Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Fundacji postanowił ufundować stypendia przyznawane jednorazowo jednemu uczniowi w każdej szkole podstawowej w Rudniku nad Sanem. Stypendia mogą otrzymać uczniowie klas piątych i szóstych z najwyższą średnią ocen ze wszystkich przedmiotów klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego 2016/2017. 

 

Regulamin stypendiow 20160924

(Pobierz regulamin}